An error has occurred

about us | ICP

ABOUT US

about-his

บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีประวัติ อันยาวนานกว่า 15 ปี โดยเริ่มต้นจาก บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกษตร บริษัทคาร์กิลล์ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้า มาดำเนินกิจการ ในประเทศไทยทางด้านธุรกิจปุ๋ย เมื่อปี พ.ศ.2540

about-1

และจากนั้น บริษัทคาร์กิล์ได้ทำการควบรวมแผนกปุ๋ยเข้ากับบริษัท ไอ เอ็ม ซี จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา และทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมเซอิค อิงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้บริษัท โมเซอิค จึงกลายเป็นบริษัทปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในด้านสินทรัพย์รวม และดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2552 จึงทำการขายธรุกิจในปุ๋ยในประเทศไทย ทำให้เกิดเป็นบริษัทปุ๋ย ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านแม่ปุ๋ยผสมเสร็จ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีนามว่า บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อขายกิจการ ระหว่าง บริษัทยักใหญ่ในวงการปุ๋ยเคมีของโลกในนามบริษัทโมเซอิค อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับกลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ประเทศไทย บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสถานที่ทำการตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยบริษัทฯ มีหน้าที่หลัก คือ สร้างสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับอาหารพืช  โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อใช้สินค้าและบริการจากเรา บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดapibus leo.

บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและนำเข้าปุ๋ยเคมีจากแหล่ง ผลิตชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมทั้งจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีระดับพรีเมี่ยมภายใต้ตราไอ ซี พี และได้รับการรับรองมาตรฐานอุสาหกรรม ISO9001 เวอร์ชั่น 2008 และ มอก.18001 ISOIEC.17025

about-2

สถานที่ผลิตตั้งอยูที่อำเภอศรีราชา ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เรามีกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท ไอ ซี พี ด้วยนวัตกรรมนี้ ทำให้บริษัทของเราผลิตแม่ปุ๋ยผสม และ แม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบได้มากกว่า 7,000,000 กระสอบ ต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โกดังนครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในด้านการลำเลียงสินค้า และเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ มีท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัยติดกับแม่น้ำป่าสัก สามารถดำเนินการขนถ่ายสินค้าได้สูงสุด 3,000 ตัน/วันการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท ฯ ได้ติดตั้งเครื่องจักรผลิตที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมถึงขั้นตอนการลำเลียงผลผลิตเข้าสู่กระบวนการบรรจุ ซึ่งกำลังการผลิตสูงสุด 300,000 ตัน / ปี

about-2a

สถานที่จัดเก็บสินค้าหลักตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี  ด้วยความยอดเยี่ยมในคุณภาพของสินค้าและการบริการ กับการดูแลเอาใจใส่เคียงคู่ไปกับการเติบโตของลูกค้า  ดังปฏินิธานที่ว่า “เราอุทิศตนเพื่อความสำเร็จของลูกค้า” ส่งผลให้เรา บริษัทไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยดีเสมอมา

about-3

ภายใต้ตราสินค้าอันโดดเด่นประกอบกับกลยุทธ์การตลาดที่
ชัดเจนเราจึงก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขยายฐานการผลิต โดยความร่วมมือกับ บริษัท ไอ ซี พี เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด สร้างโรงงานผลิตแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตชนิดอัดเม็ด ที่มีกำลังการผลิตกว่า 120,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการผลิต และขยายโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

about-4

ประมาณการนำเข้าปุ๋ย 2 บริษัทรวมกันประมาณ 700,000 ตันต่อปี
ดำเนินธุรกิจหลัก 6 ประเภท ได้แก่ICP-logo-wide-transparent